תקציר זהויות טריגונומטריות

הזהויות הטריגונומטריות היסודיות, הזהויות הטריגונומטריות של סינוס וקוסינוס לסכום שתי זויות