תקציר עמ' 489 - ת. 10

פתרון תרגיל חזרה הכולל מעגל ושני משיקים בעזרת משולש ישר זוית