תקציר עמ' 488 - ת. 7

פתרון תרגיל חזרה הכולל מצולע משוכלל בעזרת משולש ישר זוית