תקציר עמ' 486 - ת. 9

הבעת ניצבי משולש ישר זוית באמצעות α ו- R, בעיה עם אותיות הכוללת משיק למעגל