תקציר עמ' 484 - דוגמה

דוגמה לבעיה עם אותיות הכוללת מעגל, הבעת ניצב במשולש ישר זוית החוסם מעגל