תקציר עמ' 484 - ת. 4

פתרון תרגיל הכולל מצולע משוכלל החסום במעגל וחוסם מעגל