תקציר עמ' 483 - ת. 13

חישוב שוק, בסיסים ושטח טרפז ישר זוית החוסם מעגל