תקציר עמ' 480 - דוגמה א'

פתרון בעיות חישוב במעגל בעזרת משולש ישר זוית, חישוב זוית מרכזית מתאימה למיתר