תקציר מעגל - משולש ישר זווית

הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זוית, שטח משולש על פי שתי צלעות והזוית שביניהן