תקציר מאגר 802: עמ' 9 - ת. 16

מציאת שיעורי נקודות על הפרבולה,