תקציר מאגר 802: עמ' 9 - ת. 15

מציאת נקודות חיתוך, חישוב שטח משולש