תקציר מאגר 802: עמ' 8 - ת. 14

מציאת שיעורי נקודות על הפרבולה,