תקציר מאגר 802: עמ' 8 - ת. 12

התאמת פונקציה לגרף, נקודות חיתוך, השוואה בין פונקציות ותחומי עליה וירידה