תקציר מאגר 802: עמ' 8 - ת. 13

מציאת שיעורי נקודות על הפרבולה, השוואה בין פונקציות