תקציר מאגר 802: עמ' 7 - ת. 10

התאמת פונקציה לגרף, מציאת נקודות על פונקציה