תקציר מאגר 802: עמ' 6 - ת. 8

מציאת שיעורי נקודות ותחומי עליה