מציאת נקודות חיתוך של שתי פונקציות והשוואה בין שתי פונקציות