תקציר מאגר 802: עמ' 6 - ת. 7

מציאת נקודות חיתוך של שתי פונקציות והשוואה בין שתי פונקציות