תקציר מאגר 802: עמ' 5 - ת. 4

מציאת שיעורי נקודות על הפרבולה, חיוביות ושליליות של פונקציה