תקציר מאגר 802: עמ' 5 - ת. 1

מציאת שיעורי נקודות על הפרבולה וחישוב שטחים