תקציר משיק לאליפסה והמצב ההדדי של ישר ואליפסה

ההגדרה של ישר המשיק לאליפסה, המצב ההדדי של ישר ואליפסה