תקציר האליפסה ככיווץ של המעגל

קבלת אליפסה ממעגל, הגדרה נוספת לאליפסה, עמ׳ 165-164 - דוגמה א׳