תקציר מ' 158 - ת. 18

זוית הראייה שבה רואים את הקטע שבין המוקדים