תקציר עמ' 158 - ת. 11

מציאת משוואת אליפסה קנונית שהציר הגדול שלה על ציר ה-y