תקציר עמ' 157 - ת. 5

מציאת משוואת אליפסה קנונית שהציר הגדול שלה על ציר ה-x