תקציר עמ' 156-155 - דוגמאות ג' ו-ד'

מציאת משוואת אליפסה קנונית והמרחק בין המוקדים שלה, מציאת נקודות על האליפסה שמרחקן מהמוקדים נתון