תקציר משוואת האליפסה ותיאורה הגרפי

התיאור הגרפי של האליפסה, הגדרת האליפסה, התנאי לקיום האליפסה, המשוואה האלגברית של האליפסה, משוואת האליפסה הקנונית