תקציר עמ' 148 - ת. 37

פתרון תרגיל מתקדם במנושא הוכחת תכונות בפרבולה