תקציר עמ' 146 - ת. 26

הוכחת תכונות בפרבולה עם משיקים לפרבולות