תקציר עמ' 144 - ת. 14

הוכחת תכונות בפרבולה עם משיק לפרבולה