תקציר עמ' 115 - ת. 5

הוכחת תכונות במעגל באמצעות משוואת המעגל