מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים