תקציר עמ' 383 - דוגמה

מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים