חקירת פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים