תקציר עמ' 374 - דוגמה

חקירת פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים