תקציר עמ' 372 - דוגמה

מציאת אסימפטוטות המאונכות לצירים של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים