מציאת אסימפטוטות המאונכות לצירים של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים