תקציר עמ' 369 - דוגמה

מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים