מציאת נקודות הקיצון של פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים