תקציר עמ' 365 - דוגמה א'

מציאת נקודות הקיצון של פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים