תקציר עמ' 361 - דוגמה

מציאת נקודת השקה לגרף פונקציית חזקה עם מעריך רציונאלי