מציאת נקודת השקה לגרף פונקציית חזקה עם מעריך רציונאלי