תקציר תחום ההגדרה - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

מציאת תחום הגדרה של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי