תקציר עמ' 331 - דוגמה

בעיות קיצון עם פונקציות הכוללות פונקציות לוגריתמיות