תקציר עמ' 326 - דוגמה

מציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות של פונקציות הכוללות פונקציות לוגריתמיות