תקציר עמ' 324 - דוגמה

מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציה הכוללת lnx