חקירת פונקציה וסרטוט גרף של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית