תקציר עמ' 293 - דוגמה

מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית