תקציר עמ' 287 - דוגמה

מציאת נקודות קיצון של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית