תקציר עמ' 282-281 - דוגמאות א' - ב'

מציאת משיק לגרף של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית על פי פונקציה ונקודה על הגרף/ על פי פונקציה ושיפוע נתונים