תקציר עמ' 275 - דוגמאות א' - ב'

פתרון משוואות ואי שוויונות עם lnx