תקציר עמ' 273 - דוגמאות א' - ב'

מציאת תחום ההגדרה של פונקציות הכוללות ln