תקציר הפונקציה הלוגריתמית f(x)=lnx

הגדרה, תיאור גרפי ותכונות הפונקציה הלוגריתמית, עמ׳ 272-271 - דוגמה, הפונקציה (f(x)=ln(-x