תקציר עמ' 250 - ת.3

פתרון תרגיל חזרה בנושא משיק ופונקציות הכוללות פונקציות מעריכיות ופרמטרים