תקציר עמ' 246 - ת. 3

פתרון בעיית קיצון עם פונקציה מעריכית וישרים