מציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה של פונקציות הכוללות פונקציות מעריכיות, עמ׳ 238 - דוגמה